SN144 - HUKUM DERMA ORGAN PDF Print E-mail
Sabtu, 14 Jun 2008 20:22

PDF

SN Keluaran 19 Oktober 2007
 

Logo SN[SN144] Ramadhan lepas, banyak isu yang telah menjadi perbualan hangat seluruh rakyat Malaysia. Antaranya ialah kes Tee Hui Yee, 14 yang telah setahun menjalani hidup dengan jantung mekanikal. Mungkin nasibnya selama ini tidak pernah dihiraukan, namun setelah Utusan Malaysia melancarkan usaha untuk mendapatkan jantung bagi Hui Yee, maka banyak pihak yang tampil untuk menunjukkan keprihatinan masing-masing, termasuklah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Siapa sangka seorang gadis malang yang tidak pernah mendapat perhatian dari negara, tiba-tiba apabila kisahnya muncul di dada-dada akhbar, ia terus menjadi tumpuan utama. Selain mendapat simpati orang ramai, satu isu penting yang timbul di kalangan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam adalah isu hukum derma organ, yang sehingga sekarang masih diperkatakan, apatah lagi kerana ia melibatkan orang Islam dan bukan Islam. Mengulas mengenai hal ini, Mufti Perlis, Dr. Mohd. Asri Zainal Abidin berkata, dakwaan bahawa menderma organ kepada orang bukan Islam adalah sia-sia kerana tidak menjanjikan pahala adalah tidak benar sama sekali. “Surah Al-Baqarah ayat 272 antara lain membawa maksud pendermaan organ kepada bukan Islam tetap dijanjikan pahala kerana ia dilakukan atas dasar membantu mereka yang memerlukan dan untuk menyelamatkan nyawa,” katanya [UM 02/10/07].

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr Abdullah Md Zin berkata, umat Islam tidak harus ragu-ragu untuk menderma organ bagi membantu golongan yang malang kerana ia tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan adalah diharuskan. “Kita telah memfatwakan pemindahan jantung dan organ lain termasuk mata dalam muzakarah jawatankuasa fatwa pada 1 dan 2 Oktober 1970 dan telah dibincangkan lagi pada tahun 1973,” ujar beliau [UtusanOnline 05/10/07]. Bekas Penasihat Agama Istana Negara, Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz pula berkata, pendermaan organ perlu dilihat sebagai satu amalan dan perbuatan baik. “Jika seseorang itu kurang beramal dan mengumpulkan bekalan untuk ke akhirat, maka dermakanlah organ terutama kornea mata dan jantung. “Saya berharap waris-waris terdekat membenarkan organ-organ anggota keluarga mereka yang meninggal dunia terutama dalam kes kemalangan didermakan secara sukarela,” katanya. Penyelaras Pemindahan Jantung dan Paru-Paru Institut Jantung Negara (IJN), Noor Salina Othman berkata, tiada satu pun agama dan undang-undang di dunia ini yang mengharamkan pendermaan organ. Beliau berkata, proses pendermaan organ juga dilakukan dengan begitu mudah bagi menyelamatkan berjuta-juta nyawa manusia di dunia [UM02/10/07]. Kementerian Kesihatan pula akan menguatkuasakan Akta Tisu Manusia 1974 tahun hadapan di mana apabila ianya berkuatkuasa nanti, waris atau keluarga penderma tidak boleh lagi menghalang organ penderma berdaftar. Datuk Seri Dr. Chua Soi Lek berkata, ketika ini, jika terdapat bantahan atau halangan daripada mana-mana pihak, pihak hospital tidak dibenarkan mengambil organ daripada tubuh penderma. “Dengan akta itu, penderma organ berdaftar yang berusia lebih dari 18 tahun berhak untuk mendermakan organ tanpa boleh dihalang oleh mana-mana pihak lagi,” tegasnya [UM 09/10/07].

Untuk menjernihkan kefahaman umat Islam berkenaan isu ini, Sautun Nahdhah kali ini akan mengupas mengenai hukum derma organ secara terperinci dan diharap selepas ini tidak lagi timbul keraguan atau kekeliruan di kalangan kaum Muslimin berkenaannya. Secara ringkasnya, derma atau transplantasi organ adalah pemindahan organ tubuh dari seorang manusia kepada manusia yang lain dan ia boleh berlaku pada saat pendermanya masih hidup atau telah meninggal dunia. Justeru, hukum derma organ ini mestilah dilihat dari kedua-dua aspek ini dan tidak boleh sama-sekali terus meletakkan hukum, tanpa membincangkan kedua-dua perspektif ini:-

(1) Hukum Derma Organ Dari Penderma Yang Masih Hidup

Syara' membolehkan seseorang semasa hidupnya (dengan sukarela dan tanpa paksaan) untuk menderma atau menyumbangkan salah satu atau lebih dari organ tubuhnya kepada orang lain yang memerlukan, seperti tangan ataupun buah pinggang. Ini adalah kerana seseorang itu mempunyai hak yang syar’i ke atas organ-organnya. Ketentuan ini adalah berdasarkan adanya hak bagi seseorang yang tangannya terpotong atau matanya tercongkel akibat perbuatan orang lain, untuk mengambil diyat atau memaafkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencongkel matanya. Hakikat bahawa seseorang itu dibenarkan memberi maaf bagi tangannya yang terpotong atau matanya yang tercongkel, bermaksud dia boleh menderma atau melepaskan diyat (yang menjadi haknya). Kebolehan/kebenaran memaafkan (atau tidak mengambil) diyat ini menunjukkan bahawa seseorang itu memiliki hak ke atas diyat yang sekaligus bermaksud memiliki hak ke atas organnya. Oleh yang demikian, adanya hakmilik orang tersebut terhadap organ-organ tubuhnya bererti dia mempunyai hak untuk memanfaatkan organ-organ tersebut, termasuklah mendermakannya kepada orang lain yang memerlukan organ tersebut. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah membolehkan memberi maaf dalam masalah qisas dan diyat, di mana firmanNya,

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat."
[TMQ Al-Baqarah (2):178]

Walaupun pada asasnya derma organ dalam keadaan di atas dibolehkan (harus), namun ada beberapa keadaan di mana ia boleh menjadi haram:-

(i) Syarat yang membolehkan derma organ pada saat seseorang masih hidup, ialah bahawa organ yang didermakan itu hendaklah bukan merupakan organ penting (vital) yang menentukan kelangsungan hidup pihak yang menderma seperti jantung, seluruh hati dan kedua paru-paru. Hal ini adalah kerana pendermaan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian orang yang menderma yang bererti dia telah membunuh dirinya sendiri sedangkan adalah haram bagi seseorang membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya, sebagaimana firman Allah,

"Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian." [TMQ An-Nisaa' (4):29].

Allah juga berfirman,

...dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” [TMQ Al-An'aam (6):151].

Keharaman membunuh orang yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) ini mencakup membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri. Imam Muslim meriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahaak r.a yang mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

“...dan siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu (alat/sarana), maka Allah akan menyiksa orang tersebut dengan alat/sarana tersebut dalam neraka Jahannam.” [HR Muslim].

(ii) Demikian pula seorang lelaki tidak dibolehkan menderma dua testis (zakar), meskipun hal ini tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini adalah kerana Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam telah melarang pengebirian/kasi (al-khisha'), yang akan menyebabkan kemandulan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dia berkata,

“Kami dahulu pernah berperang bersama Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam sementara kami tidak mempunyai isteri-isteri. Kami bertanya, ‘Wahai Rasulullah bolehkah kami melakukan pengebirian?’ Maka beliau melarang kami untuk melakukannya.” [HR Bukhari]

Hukum ini dapat diterapkan juga untuk pendermaan sebiji testis, sekalipun hal ini tidak akan membuat pendermanya menjadi mandul. Ini adalah kerana sel-sel kelamin yang terdapat dalam organ-organ reproduktif (iaitu sperma pada lelaki dan ovari/telur pada perempuan) merupakan elemen yang dapat menghasilkan anak. Di dalam testis terdapat sel-sel yang menghasilkan sperma kerana hakikatnya testis adalah kilang penghasil sel sperma. Dan testis akan tetap menjadi kilang sperma, baik testis itu tetap berada pada pemiliknya atau pada orang yang menerima transplantasi testis dari orang lain. Atas dasar itu, maka kromosom anak-anak dari penerima transplantasi testis, sebenarnya berasal dari orang yang menderma testis, sebab testis yang telah dia dermakan itulah yang sebenarnya telah menghasilkan sel-sel sperma yang akhirnya menjadi anak. Kerana itu, anak-anak yang dilahirkan akan mewarisi sifat-sifat dari penderma testis dan tidak akan mewarisi sifat-sifat penerima sumbangan testis. Dalam kes ini, secara biologinya, penderma testislah yang menjadi bapa kepada anak-anak yang dilahirkan. Maka dari itu, tidak dibolehkan (haram) menderma samada sebiji mahupun dua biji testis.

Ringkasnya, menderma dua buah testis akan menyebabkan kemandulan penderma dan menderma satu atau dua biji testis akan menimbulkan pencampuradukan dan hilangnya nasab. Islam telah mengharamkan hal ini kerana pada hakikatnya Islam memerintahkan pemeliharaan nasab. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dia mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

Barangsiapa yang menasabkan (keturunan) kepada orang yang bukan ayahnya, atau yang berwali bukan kepada walinya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.”
[HR Ibnu Majah].

Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Utsman An-Nahri r.a, di mana dia mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata yang mereka telah mendengar dan memahami sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bahwa,

“Siapa saja yang mengakui (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapanya, padahal dia tahu bahawa orang itu bukan bapanya, maka syurga adalah haram baginya.” [HR Ibnu Majah]

Demikian pula Islam telah melarang seorang wanita memasukkan ke dalam kaumnya nasab yang bukan dari kaumnya, dan melarang seorang lelaki menafikan anaknya sendiri. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa dia mendengar Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda tatkala turun ayat tentang li'an (menuduh isteri berzina),

Mana-mana perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum, nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia (perempuan itu) tidak lagi bernilai di sisi Allah dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan mana-mana lelaki yang menafikan anaknya sendiri sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah tidak akan menampakkan DiriNya kepadanya dan Allah akan mendedahkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu mahupun yang terkemudian (pada Hari Kiamat).[HR Ad-Darimi]

(2) Hukum Derma Organ dari Penderma Yang Telah Meninggal

Hukum derma atau tranplanstasi organ dari seseorang yang telah mati berbeza dengan hukum derma organ dari seseorang yang masih hidup. Sebelum meletakkan hukumnya (samada syara’ membenarkan atau tidak), kita mestilah terlebih dahulu mengkaji hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan mayat dan hukum keadaan darurat.

(i) Mengenai hukum pemilikan tubuh (mayat) seseorang yang telah meninggal, pendapat yang terkuat menyatakan bahawa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh sesiapa pun. Ini adalah kerana dengan meninggalnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, samada terhadap hartanya, tubuhnya, anaknya ataupun isterinya. Oleh kerana itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan pendermaan organ tubuhnya. Hal ini umpama dia (simati) tidak boleh mewasiatkan anak atau isterinya untuk berkahwin dengan sesiapa sahaja yang dia (simati) kehendaki, kerana dia (simati) sudah tidak memiliki hak ke atas anak atau isterinya setelah kematiannya. Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menderma organ tubuhnya dan tidak dibenarkan pula berwasiat untuk mendermakannya. Wasiat hanya boleh dilakukan terhadap perkara yang seseorang mempunyai hak ke atasnya sahaja dan hak ini hanya didapati dari nas, bukan datangnya dari pertimbangan akal atau kehendak sendiri.

Adapun mengenai keharusan mewasiatkan sebahagian hartanya, sekalipun harta bendanya sudah berada di luar kepemilikannya sejak dia meninggal, hal ini diperbolehkan kerana Asy-Syaari' (Allah) telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan sebahagian hartanya (tidak lebih sepertiga) dan adanya izin dari Allah ini hanyalah khusus untuk masalah harta benda dan tidak mencakup hal-hal lain. Izin ini juga tidak mencakup pewasiatan tubuhnya. Oleh kerana itu dia tidak berhak berwasiat untuk menderma organ tubuhnya setelah kematiannya. Satu-satunya ‘hak’ yang ada ke atas tubuh (mayat) adalah untuk dikebumikan.

Mengenai hak yang ada pada ahli waris, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala hanya mewariskan kepada mereka harta benda si mati, bukan tubuhnya. Dengan demikian, para ahli waris tidak berhak menderma atau menyumbangkan mana-mana organ tubuh si mati, kerana mereka tidak memiliki tubuh si mati, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mati tersebut (seperti menjual, menyewa, membedah atau memakan daging/organ dari tubuh tersebut). Ini adalah kerana syarat sah menderma sesuatu benda, adalah bahawa pihak penderma tersebut mestilah berstatus sebagai pemilik yang sah dari benda yang akan didermakan, dan bahawa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut. Dan apabila hak mewarisi dan memanfaatkan tubuh si mayat tidak dimiliki oleh para ahli waris, maka hak pemanfaatan tubuh si mati sudah barang pasti tidak pula dipunyai oleh selain ahli waris, bagaimanapun juga kedudukan atau status mereka. Kerana itu, seorang doktor atau penerima derma atau pemerintah sekalipun tidak berhak memanfaatkan (seperti membedah, mengeluarkan, memindahkan atau menggunakan) salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal. Berdasarkan nas-nas yang jelas, tanggungjawab orang yang hidup (dan hak ke atas mayat) hanyalah untuk menguruskan jenazah (dari mandi, kafan, solat dan tanam) dengan cara yang baik dan sempurna.

(ii) Adapun mengenai hukum kehormatan ke atas mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menetapkan bahawa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang yang hidup. Dan Allah telah mengharamkan perlanggaran terhadap kehormatan mayat sebagaimana perlanggaran terhadap kehormatan orang hidup. Allah menetapkan bahawa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang yang hidup. Diriwayatkan dari A'isyah Ummul Mu'minin r.a bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

“Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang yang hidup.” [HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban].

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amar bin Hazm Al Anshari r.a, dia berkata, ‘Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan, beliau lalu bersabda,

Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu.” [HR Ahmad].

Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda,

“Sungguh jika seorang dari kalian duduk di atas bara api yang membakarnya, nescaya itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan.” [HR Muslim dan Ahmad].

Hadis-hadis di atas secara jelas menunjukkan bahawa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang yang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup. Dan sebagaimana tidak boleh menganiaya orang hidup dengan membedah perutnya, atau memenggal lehernya, atau mencongkel matanya, atau memecahkan tulangnya, maka begitu pulalah segala penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap mayat. Sebagaimana haram menyakiti orang hidup dengan mencaci maki, memukul, atau melukainya, maka demikian pula segala perbuatan ini haram dilakukan terhadap mayat. Tindakan mencongkel mata mayat, membedah badannya untuk diambil jantungnya, atau ginjalnya, atau hatinya, atau paru-parunya, untuk didermakan kepada orang lain, dapat dianggap sebagai menyakiti mayat. Padahal Islam telah melarang perbuatan ini dengan jelas. Dari Abdullah bin Zaid Al Anshari ra, dia berkata, “Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam telah melarang (mengambil) harta hasil rampasan dan mencincang (mayat musuh).” [HR Bukhari]. Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam An Nasai meriwayatkan dari Safwan bin 'Asaal r.a, dia berkata, ‘Rasulullah telah mengutus kami dalam sebuah sariyah (divisyen), lalu beliau bersabda,

“Majulah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Maka perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah, dan janganlah kalian mencincang (mayat musuh), melakukan pengkhianatan dan membunuh anak-anak.”

Dengan penjelasan fakta hukum mengenai perlanggaran kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya ini, maka jelaslah bahawa tidak dibolehkan (haram) membedah mayat dan mengambil mana-mana organnya untuk didermakan kepada orang lain. Ini adalah kerana tindakan tersebut dianggap sebagai perlanggaran terhadap kehormatan mayat serta merupakan penganiayaan dan pencincangan terhadapnya sedangkan melanggar kehormatan mayat dan mencincangnya telah diharamkan secara pasti oleh syara'.

(iii) Mengenai keadaan darurat, perlu difahami bahawa darurat adalah satu keadaan di mana Allah membolehkan seseorang yang terpaksa (yang tiada makanan dan nyawanya terancam) untuk memakan makanan yang diharamkan Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain. Jadi, persoalannya, apakah dalam keadaan seperti ini dibolehkan memindahkan salah satu organ tubuh mayat untuk menyelamatkan nyawa orang lain atas alasan hidupnya bergantung pada organ yang akan dipindahkan kepadanya? Untuk menjawab pertanyaan ini harus diketahui terlebih dahulu hukum darurat sebagai syarat awal untuk dapat mengetahui hukum derma organ dari orang yang sudah mati kepada orang lain yang memerlukannya. Mengenai hukum darurat, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya.”
[TMQ Al-Baqarah (2):173]

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang yang terpaksa (darurat) boleh memakan makanan haram apa saja yang didapatinya, sehingga dia dapat memenuhi keperluannya dan meneruskan hidupnya. Jadi, berdasarkan ayat ini, persoalannya, dapatkah hukum darurat tersebut diterapkan (dengan jalan qiyas/analogi) pada fakta derma organ dari orang yang sudah mati kepada orang lain yang memerlukannya atas alasan ia dapat menyelamatkan nyawanya? Jawabannya perlu diperhatikan betul-betul, sebab syarat penerapan hukum qiyas dalam masalah ini ialah bahawa 'illat (punca disyariatkan hukum) yang ada pada masalah yang hendak diqiyaskan (iaitu derma organ) harus juga terdapat pada masalah pokok yang menjadi sumber qiyas (iaitu keadaan darurat bagi orang yang kehabisan bekal makanan) baik pada 'illat yang sama, mahupun pada jenis 'illatnya. Hal ini adalah kerana qiyas melibatkan penerapan hukum masalah pokok pada hukum masalah cabang, yang mempunyai persamaan 'illat. Maka jika 'illat masalah cabang tidak sama sebagaimana pada masalah pokok (dalam sifat keumumannya atau kekhususannya) maka bererti 'illat masalah pokok tidak terdapat pada masalah cabang. Ini bererti hukum masalah pokok tidak dapat diterapkan pada masalah cabang.

Dalam kaitannya dengan masalah derma organ, organ yang didermakan boleh berupa organ penting yang diduga kuat akan dapat menyelamatkan nyawa, seperti jantung, hati, dua ginjal, dan dua paru-paru. Organ tersebut juga boleh berupa organ penting yang tidak ada kaitan dengan alasan menyelamatkan nyawa, seperti dua biji mata, salah satu ginjal, tangan, kaki, dan sebagainya. Mengenai organ yang tidak ada kena-mengena dengan penyelamatan nyawa di mana ketiadaannya tidak akan membawa kematian, 'illat masalah pokok (iaitu menyelamatkan nyawa) tidak terwujud pada masalah cabang ini (derma organ). Oleh itu, hukum darurat tidak dapat diterapkan di sini. Dengan kata lain, hujah darurat tidak boleh digunakan. Atas dasar ini, maka menurut syara' tidak dibolehkan (haram) memindahkan mata, satu ginjal (untuk dipindahkan kepada orang yang masih mempunyai satu ginjal yang sihat), tangan, atau kaki, dari orang yang sudah meninggal kepada orang lain yang memerlukannya, atas alasan darurat.

Bagi organ yang diduga kuat akan dapat menyelamatkan nyawa, maka ada dua hal yang mesti diperhatikan di sini:-

Pertama: 'Illat yang terdapat pada masalah cabang (derma organ), iaitu menyelamatkan nyawa, tidak selalu dapat dipastikan kewujudannya, berbeza halnya dengan keadaan darurat pada masalah pokok. Ini adalah kerana tindakan orang yang terpaksa (darurat) untuk memakan makanan yang diharamkan Allah akan secara pasti menyelamatkan nyawanya. Sedangkan di dalam kes derma organ (jantung, hati, dua paru-paru, atau dua ginjal), tidak secara pasti akan menyelamatkan nyawa orang penerima organ. Ada kemungkinan nyawanya dapat diselamatkan dan ada kemungkinan tidak. Ini dapat dibuktikan dari rekod perubatan itu sendiri terhadap fakta yang terjadi pada orang-orang yang telah menerima transplantasi organ. Lainlah sekiranya fakta membuktikan bahawa nyawa orang yang didermakan organ itu secara pasti akan selamat, sebagaimana kes memakan benda haram yang secara pasti akan dapat menyelamatkan nyawa.. Kerana itu, 'illat pada masalah cabang (derma organ) sebenarnya tidak terwujud dengan sempurna.

Kedua: Ada juga syarat lain dalam syarat-syarat masalah cabang mengenai qiyas - tidak dibenarkan ada nas/dalil yang lebih kuat yang bertentangan dengannya (ta'arudh raajih), berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh 'illat qiyas. Dalam hal ini, bagi masalah cabang (derma organ), telah terdapat nas/dalil yang lebih kuat yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh 'illat qiyas itu sendiri, iaitu keharaman melanggar kehormatan mayat, atau keharaman menganiaya atau menyakiti mayat. Nas yang lebih kuat ini (sebagaimana yang diterangkan di atas) adalah berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh 'illat masalah cabang, iaitu kebolehan melakukan derma organ. Oleh itu, tidak boleh menerapkan 'illat qiyas di sini, di mana telah wujud dalil khusus yang mengharamkan menyakiti mayat, walau dalam keadaan apa sekalipun.

Berdasarkan penerangan di atas, maka haram hukumnya menderma mana-mana organ tubuh pun dari orang yang telah mati. Orang yang sudah mati adalah terpelihara darahnya (ma'sumud dam), tidak kira dia seorang Muslim, ataupun seorang kafir dzimmi (kafir warganegara Daulah Islam) atau pun kafir mu'ahid (kafir warganegara lain yang ada perjanjian dengan Daulah Islam) ataupun kafir musta'min (kafir warganegara lain yang mendapat jaminan keamanan masuk ke dalam Daulah Islam). Justeru, umat Islam amnya dan para ulama khususnya dinasihatkan agar benar-benar kembali kepada nas/dalil di dalam menentukan boleh atau tidak menderma organ, bukannya menetapkan hukum berdasarkan emosi, kepentingan, publisiti atau akal semata-mata, dan umat Islam tidak sewajarnya hanya bertaklid buta dengan harapan (dan kefahaman) bahawa, jika berlaku suatu kesalahan, maka dosa akan ditanggung oleh orang lain. Wallahu a’lam.

 
 

Berita Lokal

Belasungkawa dari HTM atas pemergian Ust Mohd Zaki Ibrahim

Setelah 3 tahun dilanda penyakit angin ahmar, akhirnya beliau dipanggil oleh Allah SWT pada 14.12.2014 tepatnya jam 4.30 petang. Beliau adalah seorang yang ceria semasa hayatnya dan mudah didekati. An...

Dakwaan Terjemahan Al-Quran Ekstrem dan Serangan Terhadap Institusi Khilafah: Antara Kejahilan Dan A

News image

Dr. Ahmad Farouk Musa yang mewakili Islamic Renaissance Front (IRF) dalam sebuah kenyataan mendakwa bahawa terjemahan al-Quran versi Hilali-Khan merupakan sebuah terjemahan kontroversi dan ia menjadi ...

Hukum Allah Dipinggirkan, Hukum Manusia Diagungkan

News image

Pada hari Jumaat yang lalu, 7 November 2014, umat Islam di Malaysia sekali lagi terpaksa akur dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang merupakan perlembagaan ciptaan penjajah apabila Mahkamah Ray...

Tragedi Banjir Lumpur Cameron Highlands: Antara Bencana Alam Dan Kerakusan Manusia

News image

Tragedi banjir lumpur dan tanah runtuh yang meragut lima nyawa serta menjejaskan sejumlah lebih dua puluh buah rumah di Lembah Bertam, Cameron Highlands pada 5 November lalu telah membuka mata rakyat ...

Sentuh Anjing: Introspeksi Buat Umat Islam Terhadap Kecelaruan Dalam Meletakkan Keutamaan Pada Tempa

News image

Persoalan mengenai anjing dan kenajisannya bukanlah suatu perkara yang baru dalam dunia fiqh, sebaliknya pembahasannya telah pun dirungkaikan oleh para imam mazhab dan diperakukan sebagai sebahagian d...

Bumi ini Milik Siapa? - Islam Tidak Mengenal Pembahagian Tanah Berasaskan Assabiyah Yang Dilakar Ole

News image

Kebelakangan ini, isu yang berbau perkauman semakin hangat diperkatakan di negara ini. Meskipun isu perkauman sudah sekian lama menjadi duri dalam daging bagi masyarakat majmuk yang terdapat dalam neg...

Lagi: Berita Lokal

Berita Global

Selamatkan Al-Quds Dengan Khilafah & Jihad al-Akbar

News image

Keprihatinan umat Islam di Malaysia terhadap nasib yang menimpa Palestin kelihatan seolah-olah bermusim dan semakin dilupakan saban hari. Setiap kali tersebarnya berita tentang berlakunya serangan ter...

Tidak Mampu Pertahan Ummah Kerana Tiadanya Khilafah Yang Memayungi Mereka

News image

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa ketidakmampuan ‘negara Islam’ mempertahankan ummah merupakan salah satu faktor semakin ramai umat Islam menjadi pejuang jih...

Sedekad Berlalu: Di Manakah Keadilan Buat Mangsa Tragedi Tak Bai?

News image

Tanggal 25 Oktober yang lalu menandakan genap sepuluh tahun tercetusnya tragedi yang telah menelan korban sejumlah 85 orang penduduk Muslim di Tak Bai, salah satu kawasan Selatan Thai yang bergolak. I...

Muslim Rohingya Berdepan Ancaman Berterusan, Umat Islam Malaysia Disibukkan Dengan Perjuangan Sempit

News image

Dilaporkan bahawa hampir 8000 orang penduduk Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri sepanjang minggu lalu setelah pihak berkuasa Myanmar melancarkan operasi penangkapan besar-besaran, menurut Chris L...

Serangan Udara AS Di Syria - Rencana Jahat AS Dan Pengkhianatan Para Penguasa Muslim Terhadap Umat

News image

Krisis di Syria dan Iraq telah menjadi semakin meruncing semenjak Presiden AS, Barack Obama meluluskan operasi serangan udara terhadap kumpulan bersenjata Islamic State (IS) pada 10 September yang lal...

Projek Memburuk-burukan Negara Islam Berterusan

News image

“Time for all to condemn Islamic State for their violence” (Masanya untuk semua orang mengutuk Negara Islam atas kekejaman mereka). Begitulah komentar portal berita Malaysian Insider (MI) susulan ...

Lagi: Berita Global

Sautun Nahdhah

SN411 - SEKITAR HUKUM SAMBUTAN KRISMAS DAN BAGAIMANA NEGARA KHILAFAH MENGATURNYA

PDF   SN keluaran 19 Disember 2014 SEKITAR HUKUM SAMBUTAN KRISMAS DAN BAGAIMANA NEGARA KHILAFAH MENGATURNYA   [SN411] Bila tiba sahaja bulan Disember setiap tahun, kita akan dap...

SN410 - KEJATUHAN RINGGIT DAN PENYELESAIANNYA

PDF   SN keluaran 12 Disember 2014 KEJATUHAN RINGGIT DAN PENYELESAIANNYA [SN410] Ringgit Malaysia jatuh ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia 1997. Ia jatuh sebanyak 2.5 pe...

SN409 - KERTAS PUTIH DAN UNDANG-UNDANG ANTI-KEGANASAN: TANGANI ANCAMAN IS ATAU LAYANI KEMAHUAN AS?

PDF   SN keluaran 5 Disember 2014 KERTAS PUTIH DAN UNDANG-UNDANG ANTI-KEGANASAN: TANGANI ANCAMAN IS ATAU LAYANI KEMAHUAN AS? [SN409] Pada 26 November lepas, Dewan Rakyat telah m...

SN408 - DI SEBALIK SEGALA ANCAMAN, INTIMIDASI, TANGKAPAN, SEKSAAN DAN PEMBUNUHAN, KHILAFAH YANG SYAR

PDF   SN keluaran 28 November 2014 DI SEBALIK SEGALA ANCAMAN, INTIMIDASI, TANGKAPAN, SEKSAAN DAN PEMBUNUHAN, KHILAFAH YANG SYARIE PASTI AKAN TEGAK BI IZNILLAH [SN408] Sejak runtuh...

SN407 - AL-QADHA’ (PENGADILAN) DALAM ISLAM

PDF   SN keluaran 21 November 2014 AL-QADHA’ (PENGADILAN) DALAM ISLAM   [SN407] Keputusan Mahkamah Rayuan baru-baru ini yang membenarkan transgender berpakaian perempuan di temp...

SN406 - TRANSGENDER: MAHKAMAH BERI LESEN UNTUK MEMAKSIATI ALLAH!

PDF   SN keluaran 14 November 2014 TRANSGENDER: MAHKAMAH BERI LESEN UNTUK MEMAKSIATI ALLAH! [SN406] Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Undang-Undang Syariah Negeri Sembilan yang memper...

Lagi: Sautun Nahdhah

Muslimah

Fikratul Ummah - November 2014

News image

MUQADDIMATUL KALAM DOA HINDARI DARI KEMUDHARATAN PERANAN PENTING AHL...

Diskusi Muslimah Menjelaskan Kepentingan Hijrah Pada Zaman Sekarang

News image

Bangi, Ahad 9 November 2014- Khilafah Centre dengan kerjasama Muslimah Hizbut Tahrir Malaysia (MHTM) Selangor meneruskan lagi aktiviti sempena Kempen Ihya’ Hijrah dengan menganjurkan Diskusi Muslimah ...

FORUM MUSLIMAH: Peranan Besar Muslimah Dalam Mencapai Misi Hijrah - Dulu dan Kini

News image

Kuala Lumpur, Ahad 2 November 2014- Sempena Kempen Ihya' Hijrah yang sedang berlangsung, Khilafah Centre dengan kerjasama Muslimah Hizbut Tahrir Malaysia (MHTM) Kuala Lumpur telah menganjurkan Forum M...

Fikratul Ummah - October 2014

News image

MUQADDIMATUL KALAM KHILAFAH: SEJARAH PERADABAN GEMILANG MENYUMBANG K...

News and Comment: Racism Still Rife In Australian Politics And Society

بسم الله الرحمن الرحيم News: Recent racist comments by particular Australian politicians have raised debates in certain media regarding the level of racism still present within Australian society....

Lagi: Fokus Muslimah, Fikratul Ummah, Fikih Muslimah, Srikandi Tauladan, Aksi Muslimah, Berita Muslimah

Artikel dan Tsaqafah

Gaza Dan Hilangnya Keutamaan Ulama

Hari itu adalah hari ke 29 Ramadhan, tahun 1099. Sedang umat Islam berkumpul untuk bersembahyang di dalam masjid utama di Baghdad, tiba-tiba pintu terbuka dan seorang lelaki yang kelihatan datang dari...

ISIS Jatuh Ke Dalam Perangkap 'Deklarasi Khilafah' dan Tidak Akan Merubahnya Daripada Sebagai Sebuah

News image

Pada awal Ramadan tahun ini 1435H, bersamaan dengan 29/6/2014, Abu Mohammed al-Adnani, jurucakap organisasi 'Negara Islam Iraq dan Syria' (ISIS) telah mengisytiharkan pembentukan negara Khilafah Islam...

Hari Nakbah – Derita Muslim di Palestin Berlarutan Tanpa Pembelaan Khilafah

News image

Tanggal 15 Mei yang lalu merupakan ulangtahun ke-66 peringatan Hari Nakbah, yang menjadi titik tolak kepada penderitaan umat Islam di Palestin di bawah cengkaman rejim Zionis Israel. Hari Nakbah adala...

Isu Hudud: Khilafah Jalan Menuju Islam Kaffah

News image

Parti Islam Se-Malaysia (PAS) melalui kenyataan rasmi Presidennya telah membuat keputusan untuk menangguhkan pembentangan Rang Undang-undang Peribadi berkenaan pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah (II) 1...

Konflik di Republik Afrika Tengah

Pada 20 Februari 2014, Setiausaha Agung PBB, Ban Ki-Moon telah menyeru supaya bantuan ketenteraan ke Republik Afrika Tengah dipertingkatkan lagi bagi mengelakkan krisis di sana daripada menjadi semaki...

‘Guru Terlampau’ - Antara profesionalisme perguruan dan polisi pendidikan yang berasaskan kapitalism

News image

Tidak lama dahulu negara ini telah digemparkan dengan tersebarnya kisah seorang guru yang mendenda murid-muridnya secara keterlaluan. Dalam kejadian tersebut, dua murid tahun empat di Sekolah Jenis Ke...

Lagi: Artikel, Tsaqafah

Analisis

Bermulanya Kejatuhan Amerika Di Syria

Reaksi Amerika Syarikat di dalam konflik Syria masih berterusan. Tatkala Amerika masih bergelut dengan isu dalam negerinya, Amerika nampaknya memainkan peranan tunggu dan lihat sambil melengah-lengahk...

Siapakah Pemerintah Sebenar di Mesir?

News image

Peristiwa yang berlaku di Mesir telah mengesahkan lagi bahawa bekas rejim terdahulu masih lagi memerintah dan mengawal seluruh hal ehwal Mesir dan ini telah dizahirkan melalui notis 48 jam yang diberi...

Sedekad Iraq dijajah Amerika

News image

Lebih kurang sepuluh tahun yang lalu,iaitu pada Mac 2003, seramai 300,000 tentera asing, yang kebanyakkannya tenteraAmerika Syarikat (AS)telah memulakan kempen penaklukan ke atas Iraq. Semenjak itu, p...

Mali Dikerumuni Bangsa-Bangsa Penjajah

News image

Tanggal 4 Mac yang lalu, pertempuran sengit telah berlaku di utara Mali yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 50 militan dan seorang tentera Perancis terbunuh. Sehingga kini, Mali masih dalam keadaan ...

Ketenteraan Masa Depan Khilafah

News image

Dalam sejarah Khilafah, Khilafah mempunyai tentera yang terkuat di dunia dengan teknologi yang tercanggih. Meriam (yang digunakan oleh umat Islam) dalam usaha untuk membuka Istanbul pada tahun 1453 Ma...

Krisis Obesiti Dunia Dan Kaitannya Dengan Sistem Ekonomi

News image

Obesiti atau berat badan yang berlebihan kini bukan lagi masalah bagi individu. Sebaliknya, ia telah menjadi wabak di peringkat global apabila diramalkan lebih daripada separuh penduduk dewasa di duni...

Lagi: Analisis

Fikih

Bolehkah Berhukum Mengikut Syariat Nabi Yusuf?

Soalan: Ada sesetengah pihak yang mengatakan bahawa kita boleh untuk turut serta terlibat dalam sistem kufur yang ada dengan dalil bahawa Nabi Yusuf as dahulu pernah menjadi pemerintah di Mesir yang ...

Bughat Dalam Pandangan Islam

Secara bahasa, bughât adalah bentuk jamak al-bâghi, berasal daripada kata baghâ, yabghî, baghyan-bughyat[an]-bughâ’[an]. Kata baghâ bermakna thalaba (mencari, menuntut), zhalama (berbuat zalim), i’tad...

Beberapa Persoalan Tentang Zakat Harta Dan Zakat Fitrah

News image

1. Pembahagian Zakat Kepada Orang Bukan Islam Soalan: Bolehkah zakat dibahagikan kepada orang bukan Islam dalam kategori fakir dan miskin? Jawapan: Zakat fitrah dan zakat harta  hanya bo...

Hukum-hakam Tentang Ibadah Puasa

News image

Saban tahun apabila menjelangnya bulan Ramadhan al-Mubarak, sudah pasti ramai umat Islam akan bertanya atau mencari-cari jawapan kepada banyak persoalan tentang hukum-hakam yang berkaitan ibadat puasa...

Siapakah Itu Muallaf Dan Kedudukan Pemberian Zakat Kepada Mereka.

Soalan  : Ustaz, kami agak keliru tentang kedudukan muallaf dalam Islam kerana terdapat perbincangan yang mengatakan bahawa Saidina Umar Al-Khattab RA pernah menggugurkan bahagian zakat mualla...

Antara Fiqh dan Syariat Islam

News image

Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang Barat kafir dalam usaha mereka untuk menghancurkan Islam. Salah satu daripadanya adalah dengan membezakan antara istilah fiqh dan syariat. Fiqh dia...

Lagi: Fikih

Muqawwimat Nafsiyyah

Memelihara Ukhwah Islamiyah

Firman Allah SWT, “Sesungguhnya sesama Mukmin itu adalah bersaudara”. [TMQ al-Hujurat (49): 10]. Berkaitan ayat di atas, Imam Ali as-Sabuni dalam Safwah at-Tafasir antara lain menyatakan bahawa han...

Meraih Hikmah Berpuasa

News image

Sesungguhnya manusia memerlukan nasihat sepertimana yang dituntut dalam Islam agar kita saling berpesan-pesan dalam perkara kebaikan. Berikut adalah nasihat daripada Syeikh Atha’ Abu Rasytah, amir Hiz...

Perbezaan Antara Amar Makruf Nahi Mungkar Dan Memberikan Nasihat

News image

Nasihat adalah merupakan salah satu daripada hukum syarak. Hukum asalnya adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: “Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, “Untuk siapa?.” Beliau SAW menjawa...

Menyebarkan Salam

News image

Sesungguhnya salah satu daripada sifat orang mukmin itu adalah mereka saling mencintai antara satu sama lain kerana Allah. Antara cara untuk menzahirkan rasa cinta tersebut adalah dengan menyebarkan s...

Saling Mencintai Kerana Allah

News image

Cinta yang paling tinggi dan mutlak bagi seseorang Muslim adalah cinta kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Agung. Segala bentuk cinta yang terbit dan kepada sesiapa pun cinta itu ingin ditujukan, ia sepa...

Jangan Berputus Asa Daripada Rahmat Allah

News image

Daripada Abu Said, iaitu Sa'ad bin Sinan al-Khudri r.a. bahawa Nabi saw bersabda: “Ada seorang lelaki daripada golongan umat sebelummu telah membunuh sembilan puluh sembilan manusia. Kemudian ia (p...

Lagi: Ramadhan Al-Mubarak, Nafsiyyah

Hizb Worldwide

Russian Supreme Court upholds sentences for four Hizb ut-Tahrir members

News image

MOSCOW, December 11 (RAPSI) – Russia’s Supreme Court has upheld the verdicts for members of Islamic terrorist organization Hizb ut-Tahrir, who received long prison sentences for an attempt to seize po...

Ex-judge sent to jail for Hizb-ut link

News image

A former assistant judge of Feni court, identified as a leader of banned outfit Hizb-ut Tahrir, has been sent to jail after he surrendered. Sheikh Omar Sharif, who was allegedly an organiser of the...

Hizb ut-Tahrir in Detention Capital

News image

Hizb-ut-Tahrir collecting signatures to protest the ongoing trial of six people were detained by police teams organization . Ankara news: Photo Kecioren district Dutluk Junction 6 people collecting...

Ctg court sends Hizb-ut leader to jail on surrender

A Chittagong court yesterday sent an alleged divisional coordinator of Hizb-ut Tahrir to jail after he surrendered to the court. Additional Chittagong Metropolitan Sessions Judge Jannatul Ferdous s...

Kyrgyzstan plunges into Islamic State frenzy

News image

From the Taliban to the Islamic Movement of Uzbekistan and the Hizb-ut-Tahrir, it is the Islamic State that is now seen as the bigger threat in Kyrgyzstan. Verifiable facts are hard to come by whe...

Member of controversial Muslim group and ABC reporter in fiery exchange over IS

An Australian spokesman for controversial Muslim group Hizb ut-Tahrir got into a heated argument with ABC presenter Emma Alberici during an interview on Wednesday’s Lateline program. Wassim Doureih...

Lagi: Hizb Worldwide

English Corner

Where Did You Pray While Abroad? Uzbek Migrants Quizzed On Return Home

News image

Uzbek migrant laborers returning from Russia to Uzbekistan to pick up their new biometric passports are being invited by Uzbekistan's National Security Service (SNB) to have a "conversation" after the...

'Disturbed, unorganised': Gunman in Sydney CBD siege did not even have ISIL flag

News image

ISIL will likely attempt to claim responsibility for the siege in Sydney's Martin Place, but it appears the gunman was so disconnected from the group he did not even have their flag. The radical self-...

Sydney siege: Islamic State murderer Mohamed Elomar laughs at hostage tragedy on social media

News image

The 30-year-old — who was photographed with standover man Khaled Sharrouf holding up the heads of dead soldiers in Syria — took to Twitter early this morning. Elomar — who has been linked to the Abu H...

Sydney siege: Flag displayed during Martin Place hostage crisis not same as that used by terrorist g

News image

The flag appears to be a variation of what is known as the Black Standard, an Islamic flag now widely used by Islamic extremists and militant jihadists. The flag's appearance immediately drew compari...

BURDWAN AND RISING ISLAMIST THREATS: INDIA, BANGLADESH NEED TO MARCH IN STEP – ANALYSIS

News image

India and Bangladesh have stepped up cooperation on security and counter-terrorism following the accidental blast in Burdwan, West Bengal. Jamaat-ul-Mujahidin Bangladesh’s (JMB) sinister designs to un...

Nussrah Magazine - January/February 2015

News image

Nussrah Magazine January/February 2015 CE - Rabiul Awal/Rabiul Akhir 1436 AH Klik untuk muat turun majalah

Lagi: English Corner, Nusrah Magazine