Struktur Daulah
Ajhizah Ad-Daulah Al-Khilafah (Struktur Daulah Khilafah)
Sejak kehancuran Daulah Khilafah pada 28 Rajab 1342H (3 Mac 1924), seluruh sistem pemerintahan Islam pun turut musnah. Sistem Khilafah yang selama ini telah menguasai dan memerintah hampir dua per tiga dunia kini telah lenyap. Sistem Khilafah yang telah menaungi manusia selama lebih 13 abad dan yang telah membawa rahmat ke seluruh alam, kini telah berkubur dengan runtuhnya Daulah Khilafah lebih 80
 
(1) Al-Khalifah
Al-Khalifah
 
(2) Mu'awwin At-Tafwidh
Mu'awwin At-Tafwidh (Pembantu Pemerintahan)
 
(3) Mu'awwin At-Tanfiz
Mu'awwin At-Tanfiz (Pembantu Pentadbiran)
 
(4) Al-Wulat
Al-Wulat (wali-wali)
 
(5) Amirul Jihad
Amirul Jihad (Ketua Turus Angkatan Tentera)
 
(6) Da'irah Al-Amni
Da'irah Al-Amni (Jabatan Keamanan Dalam Negeri)
 
(7) Da'irah Al-Kharajiyah
Da'irah Al-Kharajiyah (Jabatan Luar Negara)
 
(8) Da'irah As-Sina'ah
Da'irah As-Sina'ah (Jabatan Perindustrian)
 
(9) Al-Qadha'
Al-Qadha' (Kehakiman)
 
(10) Al-Jihaz Al-Idariy
Al-Jihaz Al-Idariy (Jentera-jentera Pentadbiran)
 
(11) Baitul Mal
Baitul Mal
 
Baitul Mal - Al-Waradat
Baitul Mal - Al-Waradat (Pendapatan)
 
Baitul Mal - An-Nafaqat
Baitul Mal - An-Nafaqat (Perbelanjaan)
 
(12) Da'irah Al-I'lamiy
Da'irah Al-I'lamiy (Jabatan Penerangan)
 
(13) Majlis Al-Ummah
Majlis Al-Ummah (Majlis Umat)